Rozpętała się medialna nagonka na osoby LGBT ze strony PiS. Żalek, Duda, Czarnek snują wywody, że LGBT plus to nie ludzie, że nie jesteśmy normalni. W historii były już przypadki takich podziałów i wypowiedzi ludzi u sterów władzy zmierzają do nowej selekcji ludzi lepszego sortu. PiS pokazało wreszcie prawdziwe oblicze, dziś to osoby LGBTplus są wrogiem narodu, kto będzie jutro? Osoby nie wyznające religii rzymskokatolickiej, niepełnosprawni? Bo osoby krytykujące rządy PiS już są okrzyknięte zdrajcami. Z historii wiemy, dokąd to zmierza… Kiedy zamierzacie otworzyć getta? Kiedy zaczniecie siłową indoktrynację?
Nie zgadzamy się na takie traktowanie!
Nie zgadzamy się na poniżanie osób inaczej myślących, czujących.
I to jest właśnie LGBT plus – głos osób wykluczonych o godne traktowanie, o szacunek, szczęście i prawo do życia każdego Polaka.

English Polski