Przygotowałem dokumenty ze skargą. Dokonałem opłatę na konto sądu za wniesienie skargi w wysokości 100 zł z powodu oczywistego naruszenia prawa. Ponownie pojechałem do sądu i złożyłem dokumenty. Liczyłem, że inny referendarz sądowy zajmie się moją skargą, a nie ten co poprzednio. Liczyłem na to, że w końcu fundacja zostanie wpisana. Czekałem z niecierpliwością na pozytywną odpowiedź z sądu.

English Polski