Radosny
nie oznacza głośny

Kursy PJM

Fundacja Cicha Tęcza organizuje szkolenia, kursy i warsztaty.

Polski język migowy jest naturalnym językiem, którym komunikują się ludzie głusi w Polsce.

Polski język migowy, jest pierwszym językiem, którym posługują się głusi w Polsce.

Pamiętaj, że język migowy nie jest uniwersalny. Każdy kraj ma swój język migowy.

Kurs polskiego języka migowego wyjątkowa okazja dla każdego, kto chce komunikować się z osobami głuchymi w Polsce.

Oferuję kursy polskiego języka migowego dla wszystkich zainteresowanych. Wszystkie poziomy językowego są zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

 

TRYBY ODBYWANIA SIĘ KURSÓW:

  • Dzienny – 2 lub 3 razy w tygodniu po 4 godziny,
  • Wieczorowy – 2 lub 3 razy w tygodniu po 4 godziny,
  • Weekendowy – 2 weekendy (sobota i niedziela) w godzinach od 9 do 16,
  • Wyjazdowy – 8 dni po 8 godzin w godzinach od 9 do 17,
  • Indywidualny – wynikający z potrzeb i propozycji uczestników – również nauczanie indywidualne.

 

Kursy są prowadzone przez wykwalifikowanych i profesjonalnych głuchych lektorów.

 

Dlaczego warto się uczyć PJM?

PJM jest pięknym językiem. Ogromny skarbiec wiedzy i umiejętności. Znajomość PJM jest przydatna nie tylko w życiu prywatnym, ale również na rynku pracy, który otwiera się na kontakty z ludźmi głuchymi. Niesamowite doświadczenie dla zainteresowanych, otwierające na nowe znajomości, o których istnieniu wcześniej nie mieliście pojęcia.

Dzięki PJM można rozmawiać przez zamknięte okno np. w samochodzie czy w pociągu, pod wodą, mając pełną buzię jedzenia i w innych sytuacjach, gdy mowa werbalna jest utrudniona.

Polski Język Migowy jest uregulowany prawnie Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1243). Ustawa dotyczy 3 zagadnień: języka migowego, technik wspierania osób głuchoniewidomych oraz innych środków komunikowania się.
Warto się uczyć.

Dla zainteresowanych: można zostać tłumaczem PJM w zawodzie – np. na uczelni, na policji, na konferencji, w sądzie, czy u lekarza i w innych miejscach (wymagania: ciągły kontakt z głuchymi po to, aby tłumacz się rozwijał zawodowo).

Mity

Nieprawdą jest, że:
– z osobą niesłyszącą możesz się bez problemu komunikować za pomocą kartki i długopisu,
– wszystkie osoby niesłyszące odczytają się ruchu warg to, co do nich mówisz,
– w Polsce istnieją dwa języki migowe,
– gdy będziesz bardzo głośno mówił do osoby niesłyszącej, to cię usłyszy,
– aparat słuchowy czy implant w 100% może zastąpić brak słuchu,
– wystarczy nauczyć się alfabetu, żeby porozumieć się z osobą niesłyszącą,
– osoby niesłyszące za wszelką cenę chcą słyszeć, korzystając przy tym z aparatów słuchowych czy implantów,
– język migowy jest prymitywny,
– język migowy to język polski, tylko ze wyrażany za pomocą znaków,
– osoby niesłyszące są niepełnosprawne intelektualnie,
– wszystkie osoby niesłyszące opanowały język polski w mowie i w piśmie,
– słyszące dzieci niesłyszących rodziców rozwijają się gorzej pod względem intelektualnym,
– niesłyszące dzieci niesłyszących rodziców rozwijają się gorzej, a brak słuchu i fonicznej możliwości komunikacyjnej, ograniczają ich rozwój intelektualnej,
– każde dziecko z głębokim ubytkiem słuchu jest w stanie nauczyć się mówić i rozumieć mowę,
– osoby niesłyszące są mniej wartościową częścią społeczeństwa.

Kursy PJM

 

Poziomy kursów polskiego języka migowego i ceny:

 

A1

A2

B1

B2

C1

C2

60 godz.

90 godz.

120 godz.

150 godz.

180 godz.

210 godz.

500 zł

750 zł

1150 zł

1550 zł

1900 zł

2250 zł

Egzamin końcowy

50 zł

100 zł

 

Cena obejmuje:

  • szkolenie,
  • podręcznik i zeszyt ćwiczeń,
  • zaświadczenie o ukończenie kursu,
  • niespodzianka.

Możliwość dofinansowania

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztu kursu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 90%- 95%.

Osoby, które mogą się ubiegać o dofinansowanie to:
a) Osoby niesłyszące bądź słabosłyszące, które chcą poznać PJM, ewentualnie
doskonalić umiejętności PJM,
b) Członkowie rodziny osób niesłyszących/słabosłyszących,
c) Osoby mające stały lub bezpośredni kontakt ze środowiskiem Głuchych bądź osobą niesłyszącą/słabosłyszącą.

Wniosek należy złożyć do Oddziału PFRON właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kursanta kilka miesięcy przed rozpoczęciem kursu.

Źródło: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/zadania-ustawowe/dofinansowanie-kosztow/

 

KONTAKT

Fundacja Cicha Tęcza

ul. Sztuk Pięknych 4/58

01-255 Warszawa

e-mail: biuro@cichatecza.pl

KRS: 0000726474

NIP: 5272847026

REGON: 369937442

KONTA BANKOWE (RAIFFESEIN POLBANK):

Przelew krajowy:

IBAN: PL 76 1750 0012 0000 0000 3899 4093

Przelew zagraniczny:

SWIFT (BIC): RCBWPLPW

EUR: PL 86 1750 0012 0000 0000 3899 4107

USD: PL 64 1750 0012 0000 0000 3899 4115

English Polski