PROJEKT: "O seksie po cichu"

Cel projektu: wyrównanie szans w dostępie do podstawowej wiedzy i przekazanie informacji o życiu seksualnym.

Motywacja założeń projektu:
Osoby głuche dostęp do informacji nt. życia seksualnego pozornie mają na tym samym poziomie co osoby słyszące, jednak tylko pozornie. Język polski dla osób głuchych to język obcy, informacje w internecie czy na ulotkach często są pisane językiem specjalistycznym, którego osoby głuche nie są w stanie zrozumieć. W celu wyjaśnienia wątpliwości osoby słyszące mogą zadzwonić na telefon zaufania bądź udać się do specjalistycznego punktu informacyjnego, osobom głuchym zostaje kontakt tekstowy, w trakcie, którego nie są w stanie osiągnąć wyczerpujących informacji. Osoby niesłyszące zniechęcone próbami tłumaczenia o co im chodzi, a następnie przekładające odpowiedzi na zrozumiały dla siebie język rezygnują z pozyskania informacji.

Czas realizacji projektu: czerwiec 2018 - maj 2019

Źródło finansowania: własne środki Fundacji (zbiórka)