PROJEKT: „Sytuacja Głuchych LGBT+ w Polsce”

Cel projektu: zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej na temat sytuacji społecznej osób niesłyszących LGBT+ Głuchych w Polsce.

Motywacja założeń projektu:
Prowadząc badania socjologiczne w internecie w polskim języku migowym, uzyskamy informacje na temat konkretnych trudności i barier, przed którymi stoi społeczność. Raport z badań zostanie wykorzystany do działań lobbystycznych na rzecz społeczności osób niesłyszących LGBT + wśród decydentów i osób heteroseksualnych. Konferencja, na której zostanie przedstawiony raport, powinna być okazją do poszerzenia wiedzy i świadomości na temat potrzeb osób niesłyszących LGBT+. Powinno to również zwiększyć ich widoczność i pomóc w nawiązaniu relacji z kluczowymi osobami LGBT i liderami społeczności osób niesłyszących.

Czas realizacji projektu: wrzesień 2020 – czerwiec 2021

Źródło finansowania: Fundusz dla Odmiany