PROJEKT: „Tożsamość Głuchych LGBT”

Cel projektu: pomoc w samoakceptacji młodych, nieheteroseksualnych osób głuchych.

Motywacja założeń projektu:
Akceptacja tożsamości seksualnej młodych osób głuchych jest na niskim poziomie, osoby te nie mają praktycznie do kogo się zwrócić z prośbą o informacje wyjaśnienie co się dzieje z ich psychiką, a widząc różnice pomiędzy otaczającym ich światem, a tym co się dzieje z nimi są zagubione i odosobnione w środowisku znanych im osób głuchych. Wraz z akceptacją własnej świadomości i otwarciu się na otaczający świat jako osoba homoseksualna osoba taka zauważa, że nie jest jedyną osobą doświadczającą targających nią wątpliwości i niepewności. Na podstawie rozmów w środowisku potencjalnych uczestników projektu doszliśmy do wniosku, że najlepszym sposobem dotarcia z informacją na temat odkrywania własnej tożsamości jest organizowanie spotkań, na których osoby głuche niehetroseksualne będą mogły poczuć się akceptowane, zrozumiane w otoczeniu osób takich jak one same i pozyskać informacje od specjalistów na temat tego co się z nimi dzieje, co oznacza słowo "norma" w odniesieniu do tożsamości płciowej, jak zaakceptować swoje potrzeby i cieszyć się życiem.

Czas realizacji projektu: luty – czerwiec 2019

Źródło finansowania: Fundacja PlanetRomeo, Fundusz Stonewall Stowarzyszenia Lambda