TĘCZA MIGOWA

Tęcza migowa są to kursy Polskiego Języka Migowego skierowane dla osób zainteresowanych ze środowiska LGBT+.

Tęcza migowa organizuje szkolenia, kursy i warsztaty.
Kursy są prowadzone przez wykwalifikowanych i profesjonalnych głuchych lektorów.

Polski język migowy jest naturalnym językiem, którym komunikują się ludzie głusi w Polsce.
Polski język migowy, jest pierwszym językiem, którym posługują się głusi w Polsce.
Pamiętaj, że język migowy nie jest uniwersalny. Każdy kraj ma swój język migowy!

Kurs polskiego języka migowego to wyjątkowa okazja dla każdego, kto chce komunikować się z osobami głuchymi w Polsce.

Wszystkie poziomy językowe są zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, czyli A1, A2, B1, B2, C1, C2.

TRYBY ODBYWANIA SIĘ KURSÓW:

Dlaczego warto się uczyć PJM?
PJM jest pięknym językiem. Ogromny skarbiec wiedzy i umiejętności. Znajomość PJM jest przydatna nie tylko w życiu prywatnym, ale również na rynku pracy, który otwiera się na kontakty z ludźmi głuchymi. Niesamowite doświadczenie dla zainteresowanych, otwierające na nowe znajomości, o których istnieniu wcześniej nie mieliście pojęcia.
Dzięki PJM można rozmawiać przez zamknięte okno np. w samochodzie czy w pociągu, pod wodą, mając pełną buzię jedzenia i w innych sytuacjach, gdy mowa werbalna jest utrudniona.
Polski Język Migowy jest uregulowany prawnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1243). Ustawa dotyczy 3 zagadnień: języka migowego, technik wspierania osób głuchoniewidomych oraz innych środków komunikowania się.

Warto się uczyć!

Dla zainteresowanych: można zostać tłumaczem PJM w zawodzie – np. na uczelni, na policji, na konferencji, w sądzie, czy u lekarza i w innych miejscach (wymagania: ciągły kontakt z głuchymi po to, aby tłumacz się rozwijał zawodowo).

Mity
Nieprawdą jest, że:
– z osobą niesłyszącą możesz się bez problemu komunikować za pomocą kartki i długopisu,
– wszystkie osoby niesłyszące odczytają z ruchu warg to, co do nich mówisz,
– w Polsce istnieją dwa języki migowe,
– gdy będziesz bardzo głośno mówił do osoby niesłyszącej, to cię usłyszy,
– aparat słuchowy czy implant w 100% może zastąpić brak słuchu,
– wystarczy nauczyć się alfabetu, żeby porozumieć się z osobą niesłyszącą,
– osoby niesłyszące za wszelką cenę chcą słyszeć, korzystając przy tym z aparatów słuchowych czy implantów,
– język migowy jest prymitywny,
– język migowy to język polski, tylko ze wyrażany za pomocą znaków,
– osoby niesłyszące są niepełnosprawne intelektualnie,
– wszystkie osoby niesłyszące opanowały język polski w mowie i w piśmie,
– słyszące dzieci niesłyszących rodziców rozwijają się gorzej pod względem intelektualnym,
– niesłyszące dzieci niesłyszących rodziców rozwijają się gorzej, a brak słuchu i fonicznej możliwości komunikacyjnej, ograniczają ich rozwój intelektualnej,
– każde dziecko z głębokim ubytkiem słuchu jest w stanie nauczyć się mówić i rozumieć mowę,
– osoby niesłyszące są mniej wartościową częścią społeczeństwa.

Poziomy kursów polskiego języka migowego i ceny:

A1 A2 B1 B2 C1 C2
60 godz. 90 godz. 120 godz. 150 godz. 180 godz. 210 godz.
700 zł* 1000 zł* 1300 zł* 1600 zł* 1900 zł* 2300 zł*
Koszt egzaminu końcowego:
50 zł 100 zł

*ceny mogą ulec zmianie.

Cena kursu obejmuje:

Możliwość dofinansowania:
Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztu kursu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 90%- 95%.
Osoby, które mogą się ubiegać o dofinansowanie to:

  1. Osoby niesłyszące bądź słabosłyszące, które chcą poznać PJM, ewentualnie doskonalić umiejętności PJM,
  2. Członkowie rodziny osób niesłyszących/słabosłyszących,
  3. Osoby mające stały lub bezpośredni kontakt ze środowiskiem Głuchych bądź osobą niesłyszącą/słabosłyszącą.

Wniosek należy złożyć do Oddziału PFRON właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kursanta kilka miesięcy przed rozpoczęciem kursu.
Źródło: link