TĘCZA PSYCHICZNA

Tęcza psychiczna jest formą pomocy psychologicznej dla osób Głuchych LGBT+ prowadzonej w Polskim Języku Migowym przez głuchych profesjonalnych psychologów.

Pomoc psychologiczna przeznaczona jest tylko dla osób Głuchych LGBT+!

Pomoc ze względu na sytuację pandemiczną może zostać udzielona w formie zdalnej:

Jeżeli spotyka Cię dyskryminacja z powodów orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej, a w szczególności:

Jeżeli potrzebujesz tęczy psychicznej, bardzo prosimy się zgłaszać na maila, psycholog skontaktuje się z potrzebującymi na maila w celu ustalenia terminu.

Kontakt mailowy: tecza.psychiczna@gmail.com