TĘCZA SEKSUALNA

Tęcza seksualna jest formą edukacji seksualnej dla osób Głuchych LGBT+ prowadzonej w Polskim Języku migowym przez głuchego profesjonalnego seksuologa.

Edukacja przeznaczona jest dla osób Głuchych LGBT+ i nie tylko, też dla innych zainteresowanych.

Pomoc ze względu na sytuację pandemiczną może zostać udzielona w formie zdalnej:

Celem przedsięwzięcia jest wyrównanie szans w dostępie do podstawowej wiedzy i przekazanie informacji o życiu seksualnym dla Głuchych LGBT

Tematy, które można poruszać, to między innymi:

Jeżeli potrzebujesz porady tęczy seksualnej w PJM, to zgłoś chęć spotkania on-line na maila, w celu ustalenia terminu wizyty on-line wraz z którym otrzymasz nick skype na kamerę.

Porady Tęczy seksualnej będą się odbywały w terminach uzgodnionych wspólnie.

Kontakt mailowy: tecza.seksualna@gmail.com