Zbieramy na warsztaty prowadzone w języku migowym dotyczące seksualności, w celu wypełnienia luki w wiedzy na następujące tematy:
– infekcji przenoszonych drogą płciową,
– bezpieczniejszego seksu,
– orientacji psychoseksualnej,
– tożsamości płciowej,
– samoakceptacji.

Osoby głuche dostęp do informacji nt. życia seksualnego pozornie mają na tym samym poziomie co osoby słyszące, jednak tylko pozornie. Język polski dla osób głuchych to język obcy, informacje w internecie czy na ulotkach często są pisane językiem specjalistycznym, którego osoby głuche nie są w stanie zrozumieć. W celu wyjaśnienia wątpliwości osoby słyszące mogą zadzwonić na telefon zaufania, bądź udać się do specjalistycznego punktu informacyjnego, osobom głuchym zostaje kontakt tekstowy, w trakcie którego nie są w stanie osiągnąć wyczerpujących informacji. Osoby niesłyszące zniechęcone próbami tłumaczenia o co im chodzi, a następnie przekładające odpowiedzi na zrozumiały dla siebie język rezygnują z pozyskania informacji. Celem projektu jest wyrównanie szans w dostępie do podstawowej wiedzy i przekazanie informacji o życiu seksualnym.
Fundusze pozyskane ze zbiórki posłużą na:
– wynajęcie sali na przeprowadzenie spotkania,
– honorarium dla prowadzącego spotkanie,
– honorarium dla tłumacza języka migowego,
– przygotowanie materiałów informacyjnych,
– pokrycie kosztów przejazdów,
– opłatę serwisową.
Zbiórka projektu „O seksie po cichu” trwa na stronie „O seksie po cichu”

English Polski