Zbieraliśmy fundusze na projekt „O seksie po cichu”, zbiórka zakończona sukcesem. Celem projektu jest wyrównanie szans w dostępie do podstawowej wiedzy i przekazanie informacji o życiu seksualnym w języku migowym. Serdeczne podziękowania za sukces zbiórki na przeprowadzenie projektu „O seksie po cichu” w szczególności:
My, rodzice 💗
Fundacja Edukacji Społecznej 💗
Akceptacja 💗
Fundacja Q 💗
Fundacja REFFORM 💗
Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności – SPR 💗
Federacja Znaki Równości 💗
Stowarzyszenie Równych Szans Rainbow 💗
Bears of Poland 💗
Grupa Stonewall 💗
Otwarta Przestrzeń – centrum terapii 💗
GAY Friendly in Poland 💗
Bez waszego wsparcia i mobilizacji ludzi dobrego serca ciężko by było.
Jednak to ludzie, którzy wsparli finansowo projekt są głównymi bohaterami zbiórki i do Was Darczyńców należą laury sukcesu.🏅 Bez Was nie byłoby tego projektu. Jesteście wielcy – dziękujemy.💗

Link do informacji o projekcie: https://pomagam.pl/oseksiepocichu

English Polski